0

Ankhama Timilai

Share

G           Am         C      Bm       G

आँखामा तिमीलाई, पाउँछु म धेरै धेरै।…२
G           Am          C      Bm       G
सपनीमा तिमीलाई, पाउँछु निन्द्रै भरि।…२
C           Am         D               G
जलाई आफुलाई, देखाउन म सक्दिन।…२
G       Am          C     Bm      G
माया तिमीलाई, गर्छु म धेरै धेरै।…२

G           Am         C      Bm       G
लिई  तिमीलाई, हिड्ने छु, म सधै सधै।…२
G            Am           C      Bm       G
अंगालोमा तिमीलाई, राख्ने छु म सधै सधै।…२
C           Am         D               G
टुक्र्याई आफैलाई, जोड्न म सक्दिन।…२
G       Am         C     Bm      G
माया तिमीलाई, गर्छु म धेरै धेरै।…२

C           Am         D               G
जलाई आफुलाई, देखाउन म सक्दिन।…२
G       Am          C     Bm      G
माया तिमीलाई, गर्छु म धेरै धेरै।