0

Bachunjeli Lai Lyrics

Share
Phoola Bhanchha Phuli Rahun
Juna Bhanchha Chamki Rahun
Phoola Bhanchha Phuli Rahun
Juna Bhanchha Chamki Rahun
Mann Ta Bhanchha Sabai Sanga
Maya Moha Raakhi Rahun

Bachunjeli Lai
Bachunjeli Lai
Bachunjeli Lai
Bachunjeli Lai

Nadi Bhanchha Bagi Rahun
Shristi Bhanchha Chali Rahun
Nadi Bhanchha Bagi Rahun
Shristi Bhanchha Chali Rahun
Mann Ta Bhanchha Sabai Sanga
Maya Moha Raakhi Rahun

Bachunjeli Lai
Bachunjeli Lai
Bachunjeli Lai
Bachunjeli Lai

Na Paros Bachanle Ghochna
Baru Onth Siyerai Baschhu
Bijhaundina Aankha Haruma
Baru Aafai Udi Dinchhu

Na Paros Bachanle Ghochna
Baru Onth Siyerai Baschhu
Bijhaundina Aankha Haru Ma
Baru Aafai Udi Dinchhu

Kasai Ko Dukha Ma Haansda
Kaslai Po Shaanti Milchha
Sapana Ta Sapana Ho
Bipani Ma Ritti Haalchha
Bipani Ma Ritti Haalchha

Bachunjeli Lai
Bachunjeli Lai
Bachunjeli Lai
Bachunjeli Lai

Na Paros Tootera Jaane
Kasam Ra Kiriya Khana
Na Paros Chhin Bhar Ko Laagi
Jhino Sahara Banna
Na Paros Tootera Jaane
Kasam Ra Kiriya Khana
Na Paros Chhin Bhar Ko Laagi
Jhino Sahara Banna
Suna Jhain Sundar Taara
Kasle Po Tipda Chha Ra
Mare Pachhi Ko Swarga
Kasle Po Dekhya Chha Ra
Kasle Po Dekhya Chha Ra

Bachunjeli Lai
Bachunjeli Lai
Bachunjeli Lai
Bachunjeli Lai

 
Singer(s):- Ram Krishna Dhakal, Lata Mangeshkar

Lyrics:-  Ananda Adhikari

Music:- Shikhar Shantosh

Album:- Bachunjel

Released:- 2012