0

BIHANA UTHNE BITTIKAI Lyrics – RAM KRISHNA DHAKAL

Share

bihana uthne bitikai himal dekhna paiyos
yi haath le sadhai sadhai (NEPAL lekhna paiyos)2

nepali samara sip ko prabhat diganta failiyos/2
malai teko khudkilo yo desh mathi ukliyos
nepal ko ma santati (sarwogya bhanna paiyos)2

malai chaina chahana marera swarga ma pugau/2
chha kamana yahi mero baru ma narkai mai paru
jaha puge pani tara nepali bhetna paiyos
nepali bhanna paiyos

yo surya chandralp dhoja merai ragat le rangiyos/2
yahiko jal aanjuli bhar nilera marna paiyos
swadesko nimti (yo sir chadauna paiyos)2

bihana uthne bitikai himal dekhna paiyos
yi haath le sadhai sadhai (NEPAL lekhna paiyos)2