0

BITEKA KURA LE Lyrics

Share

biteka kura le kehi chot lagda
timi tadha huda dherai dukha lagchha
malai jastai timlai pani tyestai huna sakchha/2
meri mayalu meri mayalu/2

sapanale saath dida sangai base jasto lagchha/2
bipanale jhaskai dida chot aaja baljhi dincha/2
biteka kura le kehi chot lagda
timi tadha huda dherai chot lagchha

kalpi kalpi roye bhane timi kahile narunu/2
milan nabhai mite bhane timi bichalit nahunu/2
biteka kura le kehi chot lagda
timi tadha huda dherai dukha lagchha
malai jastai timlai pani tyestai huna sakchha/2
meri mayalu meri mayalu/2