Amrit Chetri

0
More

Chalcha Nepal Ma

  • March 14, 2016

[छिनको छिनमै सबको मन, बदलिन्छ यहाँ।दिनको दिनै नयाँ कथा, रचिन्छ यहाँ।]…२ कसले कसलाई गर्छ यहाँ, निस्वार्थ माया।जसले जसो गर्यो उसै, हुन्छ नेपालमा।हे … जे गरेनि, जसो गरेनि,...