Anand Adhikari

0
More

Maya Luki Luki Lyrics

  • April 18, 2022

माया लुकि-लुकि, माया लुकि-लुकिमाया लुकि, माया लुकि, माया लुकि…ऐ, पिपलु कति दिन्छौं तिमी मात्रै छाँया?मलाई पनि बन्न देउन एउटा सानो हाँगा (एउटा सानो हाँगा)ऐ, पिपलु कति...