Bhanubhakta Dhakal

0
More

Thamel Bazar

  • December 5, 2016

लाइदिउँला चोखो पियार।…३पराण, लाइदिउँला चोखो पियार।[लैजाऊ घुमाउँन मलाई, ठमेल बजार।ट्याउसी चडाउँदै ,लाइदिउँला चोखो पियार।]…२ [लैजाउँला घुमाउँन, काठमान्डू शहर।लाग्छ रहर, तेही लाउँला चोखो पियार।]…२लैजाऊ घुमाउँन मलाई, ठमेल बजार।ट्याउसी...