Bindu Pariyar

0
More

Parkha Parkha Mayalu Lyrics

  • March 17, 2018

[पर्खपर्ख मायालु, म पनि त आम्ला। रेलको झ्याल समाएर, संगै भागम्ला।]…२ ए माया कहिले रोइदिम्ला,ए माया कहिले हासम्ला। हे माया कहिले बसम्ला, हे माया कहिले नाचम्ला।...