Deepa Jha

0
More

Gahiro Gahiro Sagar Jastai

  • December 19, 2017

गहिरो गहिरो सागर जस्तै, अटल पहाड जस्तै।…२हाम्रो माया, यस्तै हुन्छ र, हुन्छ नि…२।गहिरो गहिरो सागर जस्तै, अटल पहाड जस्तै।हाम्रो माया, यस्तै हुन्छ र, हु हु हु…२।...