Deepak Kharel

0
More

Yo Karma Bhumiko Aanganma

  • November 29, 2016

[यो कर्मभुमीको आँगनमा।कर्मको उदाहरण, प्रस्तुत गरेर देखाउँ।यहाँको धर्ती, बाँझो छैन।…२बिकासको फूल फूलाउँ।…२]…२ [विस्वास गर्छन, यहाँका मानिसहरु।शब्दमा हैन, कर्ममा।]…२बिकासको लहर, पुर्याउनु छ।शहरमा अनि, गाउँमा।गाउँ गाउँमा।…२ यो शान्ती क्षेत्रको,...