Hercules Basnet

0
More

Udayo Hawale

  • September 19, 2019

चाहना मनमा, उडाई ल्यायो की, आवारा मौसमले।…२ यो मनको कुरा, चढ़े आँखैमाँ, बुझलान करैले।यो पलपल को, आवाज हो, टिक्दैन कोही यहाँ।उडायो हावाले यो मन, उडायो हावाले।…२...