Ketan Chettri

0
More

Lai Lai

  • September 19, 2019

लै लै लै लै, कठै बरिलै।भन्ने को नै छ र, तिमी र मलाई।लै, नि लै लै।जाऊ डाँडै काटी, नौ डाँडै पारी।तिमीलाई म छु, म तिम्रो साथी।लै, नि लै...