Khemraj Gurung

0
More

Wari Jamuna Paari Jamuna

  • August 31, 2016

ओ….हो.…हा….अहेम।हा…वारी जमुना, पारी जमुना।जमुनाको फेदीमा मनकामना। हुर्र… एकादेशी बजारैमा, हे एकादेशी बजारैमा।ए फन्के रोटी थालमा, है एकादेशी बजारैमा। हा, कस्को छोरा कस्को छोरी…२।हे, पर्यो माया जालमा होई, कस्को...