Manila Sotang

0
More

Kohi Bolima

  • August 10, 2016

कोहि बोलीमा रस हुन्छ, कोहि बोलीमा रिस।…२ यहि बोलीले गर्दा पिउँछन, मानिसले बिष (राजै)…२।अमृतको धारा हुन्छ, कोहि बोलीमा धार। …२यहि बोलीले गर्दा छाती, हुन्छ वारपार (राजै)…२।कोहि बोलीमा...