Phatteman

0
More

Rit Bina lyrics

  • April 17, 2018

[रित विना, आउने सपना हरुलाई। जतनले राख्न, म कहाँ सक्छु। बसन्त विना, फक्रीने फूललाई। होशले स्याहार्न, म कहाँ सक्छु।]…२ रित विना, आउने सपना हरुलाई। अनुरोधै वेगर,हास्न...

0
More

Banai Khayo

  • March 14, 2017

[बनै खायो डढेलोले, मनै खायो,त्यहि मोरीको, पापी मायाले।]…२ आधा राती बिउँझिएर, जाउँ जाउँ लाग्छ।डाँफे सरि वेग हानेर।भोक पनि छैन मलाई, तिर्खा पनि छैन।मन बुझाउने के पो...