Prabisha

0
More

Jindagi Nai Bhandina

  • May 22, 2019

तिमी विनाको जिन्दगी, हो हो हो, हो हो। [तिमीबाहेक बिताएका दिनहरू,मेरो उमेरमा जोड़दीन।तिमीबाहेक, कटाएका पलहरु,मेरो आयुमा गन्दीन।]…२किनकी, किनकी, तिमी विनाको जिन्दगी।जिन्दगी नै भन्दीन, म जिन्दगी नै भन्दीन।तिमी...

0
More

Phool Hoina

  • March 10, 2019

फुल हैन काँडा काँडै बाटो हिंडौला।  फुल हैन काँडा काँडै बाटो हिंडौला।सम्म हैन डाँडा डाँडै पनि चढौंला।सम्म हैन डाँडा डाँडै पनि चढौंला।सँगसँगै जिन्दगीको सुख हैन।दुखै दुख...