Prashant Tamang

0
More

Bichodko Karautile

  • August 15, 2016

[बिछोडको करौतीले, काट्नु मनै काट्यो।जाँदाजाँदै मुलबाटोको, दुईटा बाटो फाट्यो।]…२एउटा बाटो परदेश, अर्को घरदेश।परदेशी र घरदेशीको, कहिले होला भेट।बिछोडको करौतीले, काट्नु मनै काट्यो।जाँदाजाँदै मुलबाटोको, दुईटा बाटो फाट्यो। मरुभुमी...