Sanup Poudel

0
More

Daiba Hey

  • August 29, 2017

कहिले आउँछ होला, त्यो एकदिन। जहाँ भारी नहोस, यो जीवन। जहाँ एउटै बनोस, बिपना सपना। अनि बैरी नहोस, आफ्नै मन। [भीडमा खोजुँ कि, एकान्तमा खोजुँ। शिशिरमा...