Sasika Rai

0
More

Hawako Chiso Jhokale Lyrics

  • April 28, 2018

हावाको चिसो झोकाले, तिम्रो सुवास लिई आयो।…२ तिम्रै मायाको मिठो मन्दमन्द, मधुमास लिई आयो। हावाको चिसो झोकाले, तिम्रो सुवास लिई आयो। तिम्रो पहिलो स्पर्श, साथै मिठो...