Shyam Karki

0
More

Timro Mayale Badhera Lyrics

  • April 17, 2020

  [तिम्रो मायाले बाँधेर राख। मेरो सिरानी होस तिम्रो काख।]…२  जान न देउ मलाई, तिमी टाढा। माया यो होस अझै, अझै गाढा। तिम्रो मायाले बाँधेर राख।...