Tanka Budhathoki

0
More

Kasari Kasari Lyrics

  • June 12, 2018

कसरि कसरि, कसरि।…२ जुन झैँ राम्री, तिमीलाई, बोलाउँ म के भनि। सरम लाग्छ, आँखा जुधाई, बोल्नु कसरी। कसरि कसरि, कसरि।…२ हो, जुन झैँ राम्री, तिमीलाई, बोलाउँ...