Tara Devi

0
More

Soche Jasto Hunna Jeevan

  • December 30, 2016

[सोचे जस्तो हुन्न जीवन, सम्झे जस्तो हुन्न जीवन।जस्तो भोग्यो उस्तै हुन्छ, देखे जस्तो हुन्न जीवन।]…२ [पीरहरु बटुलेर, रोईरहुँ जस्तो लाग्छ।खुशीहरु समेटेर, हाँसीरहुँ जस्तो लाग्छ।]…२आँसु आँसु हुन्न जीवन,...