the edge

0
More

Nachaheko Haina Timilai

  • February 3, 2020

[नचाहेको, होइन तिमीलाई।चाहन्थे, जुनी जुनी भरिलाई।]…२ गर्नु त, तिम्रो के वास्ता।बुझेनौ, तिम्ले मेरो व्यथा।नचाहेको होइन तिमीलाई।चाहन्थे जुनी जुनी भरिलाई। मेरी दिल, की रानी तिमीलाई।फुल सरी सजाएको...