Trishna Gurung

0
More

Maya Pirati lyrics

  • July 6, 2018

माया पिरती,पिरती, पिरती।…४ जाउँला माया, साथैमा रोधी नि…२। नाच्दै गाउँदै, रातमा त्यो, जुनेली। माया पिरती, हो थेनो शिर माथी।…२ गाउँला माया, साथैमा रोधी नि…२। नाच्दै गाउँदै,...