0

Chhoyo Mayale

Share

[जाली माया नलाउनु, जालमा परिन्छ।
डुबेपछि नउत्रिने, तालमा परिन्छ।]…२
मायासँग जोगिन लाई, के के गरियो।
तर आज यहि मायाको, फेला परियो।
[छोयो छोयो छोयो मायाले।
परेलीको डिल हजूर, धोयो मायाले।]…२

[विशैविषको गोलो माया, चलाउदिन भन्थे।
जानीजानी आफैलाई, जलाउदिन भन्थे।]…२
दिलमा तालाचाबी लगाएकै हो।
अरुकै देखेर मन, अघाएकै हो तर।
[छोयो छोयो छोयो मायाले।
परेलीको डिल हजूर, धोयो मायाले।]…२

[दिनलाग्दा हजूर, बन्चरोले घुडो ताक्छ भन्थे।
आफुले लाइदैन माया, आफै लाग्छ भन्थे।]…२
सुनेकै कुरा दिलमा सजाएकै हो।
यो पापी माया कतै नलाएकै हो तर।
[छोयो छोयो छोयो मायाले।
परेलीको डिल हजूर, धोयो मायाले।]…२

हो…जाली माया नलाउनु, जालमा परिन्छ।
डुबेपछि नउत्रिने, तालमा परिन्छ।
मायासँग जोगिन लाई, के के गरियो।
तर आज यहि मायाको, फेला परियो।
[छोयो छोयो छोयो मायाले।
परेलीको डिल हजूर, धोयो मायाले।]…२
परेलीको डिल हजूर, धोयो मायाले।