0

Deu Na Malai Baas

Share
मुटुभित्रै देऊ न, मलाई बास।…३

ढुङ्गैमा खोपेनि, माटैमा रोपेनि।
शालिकै राखेनि, किताबै लेखेनि।
मनमा भन्दा अजम्बरी, कहाँ हुन्छ र, लै लै।
मुटुभित्रै देऊ न, मलाई बास।…३

[कोही भन्छन सागरभन्दा, गहिरो छ रे माया।
कोही भन्छन, आकाश भन्दा, अग्लो छ रे माया।]…२
मनमा भन्दा गहिरो सागर, कहाँ हुन्छ र, लै लै।
मुटुभित्रै देऊ न, मलाई बास।…३

[कोही भन्छन बाटो भन्दा, लामो छ रे माया।
कोही भन्छन, धर्ती भन्दा, ठुलो छ रे माया।]…२
मनमा भन्दा लामो बाटो, कहाँ हुन्छ र, लै लै।
मुटुभित्रै देऊ न, मलाई बास।…५