0

Deurali Bhaken

Share
देउराली भाकें हजुर, देउ-देउता भाकें हजुर।
त्यो माया पाउँन हजुर।…२
मिले झैँ लाग्यो हजुर, चाहना हाम्रो हजुर।
नजिक आउ न, हजुर।…२

सुनकोशी नदी…२, सुनैको खानी।
सुन बग्छ पानीमा।
बेर है होला, लाउन लाई माया।
एक बारको जुनीमा।…२
देउराली भाकें हजुर, नजिक आउ न हजुर।

बतासले हो कि…२, काफल गेडी, भुईभरि झरेछ।
लाउनलाई माया, आजको दिन, साईत जुरेछ…२।

देउराली भाकें हजुर, देउ-देउता भाकें हजुर।
त्यो माया पाउँन हजुर।…२
मिले झैँ लाग्यो हजुर, चाहना हाम्रो हजुर।
नजिक आउ न, हजुर।…२
त्यो माया पाउँन हजुर, नजिक आउ न, हजुर।