0

FUNTASTIC (PANI PARYO)

Share
[फनटास्टिक, ओण्डरफुल, हुने थियो लाईफ।
मेरो मनको तालैमा, हाने तिम्ले डाईभ।]…२
एक्लो जीवनको परोब्लम भुलेर।…२
हे, आऊ नाचौ पातली, झम्झमी रुझेर।
[पानी पर्यो, असिना झर्यो।
दाईको रुमाल, भाउजुलाई मन पर्यो।]…२

[ईलास्टिक जस्तै तन्किने, मेरो लाईफ।
मेरो मनको तालैमा, नहाने तिम्ले डाईभ।]…२
राखौला फेसबुकमा, सेल्फी खिचेर।…२
हे, आऊ नाचौ पातली, झम्झमी रुझेर।
[पानी पर्यो, असिना झर्यो।
दाईको रुमाल, भाउजुलाई मन पर्यो।]…२

[हेप्पी, हेप्पी तिमी भए हेप्पी, हेप्पी।
म पनि हेप्पी, हेप्पी, हेप्पी]…३

[पानी पर्यो, असिना झर्यो।
दाईको रुमाल, भाउजुलाई मन पर्यो।]…२