0

Jindagi Nai Bhandina

Share
तिमी विनाको जिन्दगी, हो हो हो, हो हो।

[तिमीबाहेक बिताएका दिनहरू,मेरो उमेरमा जोड़दीन।
तिमीबाहेक, कटाएका पलहरु,मेरो आयुमा गन्दीन।]…२
किनकी, किनकी, तिमी विनाको जिन्दगी।
जिन्दगी नै भन्दीन, म जिन्दगी नै भन्दीन।
तिमी विनाको जिन्दगी।
जिन्दगी नै भन्दीन, म जिन्दगी नै भन्दीन।…२

[तिमी नभए, जहाँको त्यही, रोकिन्छ समय।
प्रलय हुन्छ, संसारै मेरो, चल्दैन ह्रदय।]…२
फुटेको थैला सरी हुन्छ।
वैरी झै कठैबरी हुन्छ।
तिमी विनाको जिन्दगी।
जिन्दगी नै भन्दीन, म जिन्दगी नै भन्दीन।…२

[हाम्रो भेट कहिल्यै, नभाको भए, के देख्थे सपनी।
तिम्रो नाम मैले, नसुन्या भए, कस्को नाम जपने।]…२
सम्झनै रित्तो रित्तो हुन्थ्यो।
कल्पनै निस्तो निस्तो हुन्थ्यो।
तिमी विनाको जिन्दगी।
जिन्दगी नै भन्दीन, म जिन्दगी नै भन्दीन।…६