0

Kammar Ko Tattoo Lyrics

Share

फूलले ढाँकु तिम्लाई, नजरैमा राखुँ।…२
जुन जस्तै राम्री माया, तिम्रै लागि बाँचु।
आफ्नो बनाउन, भन गरुँ म के।
पागल नै बनायो मलाई।
तिम्रो कम्मर को ट्याटुले।…३

तर्साउँछु जुनी भर, मार बरु मरी दिन्छु।…२
डराउँदिन कसै सँग, जाउँ भन हिडीदिन्छु।
आखिर लाने म नै हो, पठाईदेउ न रितैले।…२
आफ्नो बनाउन, भन गरुँ म के।
चसक्क बिज्यो मलाई।
तिम्रो कम्मर को ट्याटुले।…३
 
उसै बरी झन सुन्दरी, आधा रुझेपछी।
मन सम्हाल्न गार्हो भो लौ, नजर जुधेपछि।
छोए दाग लाग्ला कि त, ये मिर्गनयनि।…२
आफ्नो बनाउन, भन गरुँ म के।
पागल नै बनायो मलाई।
तिम्रो कम्मर को ट्याटु ले।…५