Ma Timrai Hoon lyrics

Share
 जिन्दगीको बाटोमा, सजिलो अफ्ठ्यारोमा।
तिम्रो साथ, रही रहूँला।
फूल होस या काँडामा, सम्म होस या डाँडामा।
तिमी सँगै, हिडी रहूँला।
[म तिम्रै थें, तिम्रै हूँ , तिम्रै रहूँला।
दुःख सुःख, जस्तो होस, सँगै काटौँला।]…२
[तिमी जस्तै तिम्रो, ख़ुशी प्यारो छ।
तिमी विना मेरो,जीवन गार्हो छ।]…२
[तिमी मेरो मान बनेउ, तिमी मेरो शान बनेउ।
मेरो पुजा तिमी, मेरो भगवान बनेउ।]…२
घाम होस या छाँयामा, सधै तिम्रै मायामा।
जुनिजूनि काटी रहूँला।
फूल होस या काँडामा, सम्म होस या डाँडामा।
तिमी सँगै, हिडी रहूँला।
[म तिम्रै थें, तिम्रै हूँ , तिम्रै रहूँला।
दुःख सुःख, जस्तो होस, सँगै काटौँला।]…२