0

MAYA BANDIPUR KO Lyrics

Share

Aankhabhari maanai bhari maya bandipur ko,
Aankhabhari maanai bhari maya bandipur ko,
Ma mare ne marne chaina maya Bandipurko, rajai, maya Bandipurko,

Sapani ma pani dekchhu timlai jhaljhali,
(dandai bharinai chahanchhu ma ta guras fuleko),
Sapani ma pani dekchhu timlai jhaljhali,
Sayapatri lalupate ful makhamali,
Mirmire mai khulne himal baya bandipurko,
Mirmire mai khulne himal baya bandipurko,
Ma mare ne marne chaina maya Bandipurko, rajai, maya Bandipurko,

Bhagyaswori Bindeshwori mata Chandeshwori,
(ma bhawani chhimkeshwori mahalaxmi),
Bhagyaswori Bindeshwori mata Chandeshwori,
Yei bhumi ma ramna pau juni juni bhari,
Swarga bhanda pani sundar kaya Bandipur ko,
Swarga bhanda pani sundar kaya Bandipur ko,
Ma mare ne marne chaina maya Bandipurko, rajai, maya Bandipur ko,

Yei dharti ko mato mero sir ma rakhi dinu,
(janani janma bhumischa swargadapi gariyesi),
Yei dharti ko mato mero sir ma rakhi dinu,
Gharbuna ma raam lekhi malai dhaki dinu,
Teen dhara ko chiso pani daya Bandipur ko,
Teen dhara ko chiso pani daya Bandipur ko,
Ma mare ne marne chaina maya Bandipurko, rajai, maya Bandipurko,
Maya Bandipurko, rajai, maya Bandipurko…..