0

Maya Luki Luki Lyrics

Share

माया लुकि-लुकि, माया लुकि-लुकि
माया लुकि, माया लुकि, माया लुकि…ऐ, पिपलु कति दिन्छौं तिमी मात्रै छाँया?
मलाई पनि बन्न देउन एउटा सानो हाँगा (एउटा सानो हाँगा)
ऐ, पिपलु कति दिन्छौं तिमी मात्रै छाँया?
मलाई पनि बन्न देउन एउटा सानो हाँगा (एउटा सानो हाँगा)मेरो परदेशी घर आउने बेला भो
म पनि त दिन सक्छु लुकि-लुकि छाँया
माया लुकि-लुकि, माया लुकि-लुकि
हो, माया लुकि-लुकि, हो, माया लुकि-लुकि
माया लुकि-लुकि, माया— (माया)
हो, माया लुकि-लुकि, माया लुकि-लुकिलुकि-लुकि, लुकि-लुकि
लुकि-लुकि, लुकि-लुकिमाया के हो म पनि त देखाउन सक्छु (सक्छु)
हाम्रो माया इतिहासमा लेखाउन सक्छु (लुकि-लुकि, लुकि-लुकि)
हम्म, माया के हो म पनि त देखाउन सक्छु (सक्छु)
हाम्रो माया इतिहासमा लेखाउन सक्छु (सक्छु)
ऐ, कोइली कति गाउछौं तिमी मात्रै गीत? (गीत)
मलाई पनि स्वर देउन गाइदिन्छु प्रीत (गाइदिन्छु प्रीत)मेरो परदेशी घर आउने बेला भो
उडि-उडि बसाउछु यो मायाको रितमाया लुकि-लुकि, माया लुकि-लुकि
हो, माया लुकि-लुकि, हो, माया लुकि-लुकि
माया लुकि-लुकि, माया— (माया)
हो, माया लुकि-लुकि, माया लुकि-लुकिलुकि-लुकि, लुकि-लुकि
लुकि-लुकि, लुकि-लुकिमाया को यो फूलबारी रङ्गाइ दिन सक्छु (सक्छु)
माया लाउनु मात्रै होइन निभाउनै सक्छु (लुकि-लुकि, लुकि-लुकि)
हम्म, माया को यो फूलबारी रङ्गाइ दिन सक्छु (सक्छु)
माया लाउनु मात्रै होइन निभाउनै सक्छु
ऐ, फूल कति भर्छौ तिमी मात्रै रङ्ग?
मलाई पनि लालि देउन थप्छु नयाँ रङ्ग (थप्छु नयाँ रङ्ग)मेरो परदेशी घर आउने बेला भो
श्रृङ्गारेर आफैलाइ पारी दिन्छु दङ्गमाया लुकि-लुकि, माया लुकि-लुकि
माया लुकि-लुकि, माया लुकि-लुकि
माया लुकि-लुकि, माया लुकि-लुकि
माया लुकि-लुकि, माया लुकि-लुकि
माया लुकि-लुकि, माया लुकि-लुकि
माया लुकि-लुकि, माया लुकि-लुकि
माया लुकि-लुकि, माया लुकि-लुकि
माया लुकि-लुकि, माया लुकि-लुकिलुकि-लुकि, माया लुकि-लुकि
माया लुकि-लुकि, माया लुकि-लुकि