0

NABHANA – ADRIAN PRADHAN

Share

nabhana mero maya lagchha bhani
nabolau bhetna sunsan ma
maya ko kura ani bhet ghat bekar ho/2
jani jani hridayama chot nimtyaunu ho{maya tyo janjir ho
jaha hridaya kaid hunchhao]2
hasi khusi jindagi/2
chinta chinta le bhari dinchha
barkha yaam ko mitho nindra/2
tesai tesai bhagai dinchha
nabhana mero… chot nimtyaunu ho


[nabhulayera bhuline ho
na panchhyera panchhine ho]2
kalo chhaya lage jasto/2
bela bela  tarsai dinchha
dekhanai nasakne sahanai nasakne
ghau le mutu bhari dinchha’
nabhana mero…
…….. chot nimtyaunu ho