0

Narou Timi

Share
नरोऊ तिमी, भन्छौ भने, हाँस्ने आधार देखाई देउ।…२
मेरो कुरा, मान्छौ भने, मेरो नाउँ, मेटाई देउ.…२। 
नरोऊ तिमी, भन्छौ भने, हाँस्ने आधार देखाई देउ।

लडें भने, कहीं कतै उठाइदिने कोही छैन।…२
कुल्ची हिड्छन, छाती मेरो, हात दिने कोही छैनन…२।
नरोऊ तिमी, भन्छौ भने, हाँस्ने आधार देखाई देउ।

रातमै जल्छन, दिनमै जल्छन, माया गर्ने मान्छे हरु।…२
आगो विना जल्दो रैछन, म जस्ता घाईते हरु…२।
नरोऊ तिमी, भन्छौ भने, हाँस्ने आधार देखाई देउ। 
मेरो कुरा, मान्छौ भने, मेरो नाउँ, मेटाई देउ.…२। 
नरोऊ तिमी, भन्छौ भने, हाँस्ने आधार देखाई देउ।