0
More

TIMI BINA KO JIWAN

  • September 22, 2014

timi bina ko jiwan sochna pani ma sakdina ful bina ko basna sochna samma ni ma sakdina baru jawos mero jiwan/2 maya marna ma sakdina timi bina ko jiwan sochna...