0

Rahar Cha Sangai

Share
[रहर छ संगै, हुने तिमीसँग।
के छ, के छ त्यस्तो, कुन्नि तिमीसंग।]…२
मनको ढुकढुकीमा, महशुस गर।
तिम्रो छायाँ बनि, तिम्रै वरपर, छु नि तिमीसँग।
रहर छ संगै, हुने तिमीसँग।
के छ, के छ त्यस्तो, कुन्नि तिमीसंग।

तिमी हुँदा लाग्छ मलाई, संसार मेरै जस्तो।
तिमीलाई नदेख्दा केवल, एक पल।…२
लाग्छ, धेरै जस्तो।
तिम्ले फेर्ने स्वासमा, महशूस गर।
तिम्रो छायाँ बनि, तिम्रै वरपर, छु नि तिमीसँग।
रहर छ संगै, हुने तिमीसँग।
के छ, के छ त्यस्तो, कुन्नि तिमीसंग।

तिमीसंगै जोडिएका, हरेक, खुशी मेरा।
तिम्रो साथ नहुँदा छैन, कुनै चाह। …२
न छन, सपना मेरा।
तिम्रो हर पाईलामा, महशूस गर।
तिम्रो छायाँ बनि, तिम्रै वरपर, छु नि तिमीसँग।
रहर छ संगै, हुने तिमीसँग।
के छ, के छ त्यस्तो, कुन्नि तिमीसंग।