0

Sali Mann Paryo Lyrics

Share
सिरफूल सिरैमा झपक्कै,लाली जाेबान हूर्केर ढपक्कै।
कैले गाेरी मन पर्याे, कैले काली मनपर्याे।…२
ससुराली टेकेपछि, साली मनपर्याे।
ए ससुरा बा, मलाई साली मनपर्याे।
लाैन ससुरा बा, मलाई साली मनपर्याे।
न त ठाँटै मनपर्याे, नत छाँटै मनपर्याे।…२
तर पनि भिनाजुकाे, आंटै मनपर्याे।
ए दिदी मलाई इन्काे, आंटै मनपर्याे।।…२
[साली तिम्रो जाेबन, कल्ले लाने हाे।
तिम्रो हातकाे तिउन तरकारी, कल्ले खाने हाे।]…२
चित्त नदुखाऊ भेना, चित्त नदुखाऊ।
तिउन तरकारी खानेभए, ससुराली आऊ।
आनि बानी मनपर्याे, बाेली चाली मनपर्याे।…२
ससुराली टेकेपछि, साली मनपर्याे।
ए ससुरा बा मलाई, साली मनपर्याे।
लाैन ससुरा बा, मलाई साली मनपर्याे।
सिरफूल सिरैमा झपक्कै,लाली जाेबान हूर्केर ढपक्कै।
[साली तिमीलाई ल्याइदिऊँ की, छड्के तिलहरी।
आगूम सालैमा, आगनिमा भेट होला की।]…२
हुन्छ भेना ल्याइदिनु, मोहर गनेर।
भा की एउटी साली को बिहेमा लाउने भनेर।
ठट्टा गर्दै जिस्किने, कुराकानी मन पर्यो।…२
ससुराली टेकेपछि, साली मनपर्याे।
ए ससुरा बा, मलाई साली मनपर्याे।
लाैन ससुरा बा ,मलाई साली मनपर्याे।
न त ठाँटै मनपर्याे, नत छाँटै मनपर्याे।…२
तर पनि भिनाजुकाे, आंटै मनपर्याे।
ए दिदी मलाई इन्काे, आंटै मनपर्याे।।…२
ससुराली टेकेपछि, साली मनपर्याे।
ए ससुरा बा, मलाई साली मनपर्याे।
लाैन ससुरा बा ,मलाई साली मनपर्याे।