0

SISHIR JHAI RITO – ADRIAN PRADHAN

Share

{sishir jhai ritto mero jiwan ma
basanta ko nyano kaile chhayena}
{aavas sukhako kaile payina)2 /2
shishir jhai ritto{piratiko katha betha banera
kalpanako sansar aansumai dubyo }2
sapana ko maha sajaula bhanthe/2
bipana ma aankha malkai heridiyo
aavilasha chhatimai salki rahyo
ikshya haru kaile sakar vayenan


{saptarangi sapana aankhaima tasera
chahekothe jiuna ma pani yaha }2
tita mitha anek anubhaw sanghalera/2
lekshyahin pailaharu badhi rahyo


{sishir jhai ritto mero jiwan ma
basanta ko nyano kaile chhayena}
{aavas sukhako kaile payina)2 /2
shishir jhai ritto