0

Thamel Bazar

Share
लाइदिउँला चोखो पियार।…३
पराण, लाइदिउँला चोखो पियार।
[लैजाऊ घुमाउँन मलाई, ठमेल बजार।
ट्याउसी चडाउँदै ,लाइदिउँला चोखो पियार।]…२

[लैजाउँला घुमाउँन, काठमान्डू शहर।
लाग्छ रहर, तेही लाउँला चोखो पियार।]…२
लैजाऊ घुमाउँन मलाई, ठमेल बजार।
ट्याउसी चडाउँदै,लाइदिउँला चोखो पियार।
पराण, लाइदिउँला चोखो पियार।

साह्रैनै मिठो कुवाको पानी, खै के ले उघाउँनी।…२
तिर्खामा लाग्यो,पसिना छुट्यो, तनके ले बुझाउँनी।..२
[ल्याइदिउँला मिनरलको पानी हजुर, हौ रानी हजुर।
लाइदिउँला चोखो पियार।]…२
लैजाऊ घुमाऊन मलाई, ठमेल बजार।
ट्याउसी चडाउँदै,लाइदिउँला चोखो पियार।

वेलैमा पाक्यो, रसिलो दाना, भिरैमा क्यार्नु हो।…२
कलिलो जोवन, मुखै रसायो, खाउँखाउँले मार्नु भो।…२
[ल्याउँला टिपेर तिम्लाई, भीरको अंगूर…२।
लाइदिउँला चोखो पियार।]…२

लैजाऊ घुमाउँन मलाई, ठमेल बजार।
ट्याउसी चडाउँदै,लाइदिउँला चोखो पियार।
हो पराण, लाइदिउँला चोखो पियार।…६