0

Timi Malai Mann Parchha Lyrics

Share
एउटा कुरा भनुँ , भन न।…४
तिमी मलाई मन पर्छ।…२
एउटा कुरा सोधुँ, सोध न।…२
किन लाग्छ माया।…३

हिमालले उचाई, मन पराए जस्तै।
घामले न्यानो न्यानो पन, मन पराए जस्तै।
जुनले, उज्यालो, मन पराए जस्तै।
तिमी मलाई मन पर्छ।…२
[तिम्रै भर परूँ, पर न।
तिम्लाई माया गरूँ, गर न।] …२
किन लाग्छ माया।…३

[यो धड्कन भित्र, पलपल, पलपल हरपल।
तिम्रै माया धड्किन्छ।]…२
केहि पल तिम्रो याद बिसाए।…२
मेरो सास, सासै अड्किन्छ।
एउटा कुरा सोधुँ, सोध न।…४
किन लाग्छ माया।…३