0

Timi Nai Hau

Share
G         D    Em7        C
तिमी नै हौ, मलाई माया गर्ने।
G              Bm7
तिमी नै हौ, तिमी नै हौ।
C              D7
तिमी नै हौ, तिमी नै हौ।

G D/F#     Em7        C
तिमी नै हौ, मलाई ख़ुशी दिने ,
G             Bm7
तिमी नै हौ, तिमी नै हौ।
C             D7
तिमी नै हौ, तिमी नै हौ।
G D/F# Em7 C
तिमी नै हौ। …. २

G               C
हेर मलाई, समाउ यो हात।
G                  D
नछुटोस हाम्रो, दरिलो साथ।
G                Bm7       C            D
देखनेले देखोस, सुनोस, हाम्रो यो सम्बंध।

G                  C
पश्चाताप छैन, कुनै यहाँ।
G                   D
ख़ुशी छौ हामी, छौ जहाँ।
G              Bm7      C            D
भन्ने ले भनोस, गरोस, हाम्रो बारे कुरा।

Em7                                C
जती जे छ मेरो, तिमी हौ।

G D/F#    Em7        C
तिमी नै हौ, मलाई आफ्नो भन्ने ,
G            Bm7
तिमी नै हौ, तिमी नै हौ।
C            D7
तिमी नै हौ, तिमी नै हौ।
G D/F# Em7 C
तिमी नै हौ।…. २ नानानाना

G D/F# Em7 C      G
तिमी नै हौ। तिमी नै, तिमी तिमी ।
D/F#        Em7 C G D/F# Em7 C
तिमी, तिमी, तिमी नै हौ।
G D/F# Em7 C
Oooooooh oooh yeah
G
तिमी नै हौ।