0

Timi Yasto

Share
तिमी यस्तो माया देउ मलाई, कि हाँसेर जिउन सिकूँ।…२
तेस्तै माया मलाई पनि देउ, सारा संसार भुल्न सकूँ।…२
तिमी यस्तो माया देउ मलाई, कि हाँसेर जिउन सिकूँ।

चट्टानमा पनि, म फूलिदिन्छु, मायालु फूल बनि।
मायाकै भरमा, म बाचिदिन्छु, चाहिन्न केहि पनि।
तिमी यस्तो माया देउ मलाई, कि हाँसेर जिउन सिकूँ।…२

मायाको ताप देउ, सधै मलाई, न्यानो किरण बनि।
हाँसी-खुशीले म बाँचीदिन्छु, हिउँको चिसोमा पनि।
तिमी यस्तो माया देउ मलाई, कि हाँसेर जिउन सिकूँ।…२
तेस्तै माया मलाई पनि देउ, सारा संसार भुल्न सकूँ।…२
तिमी यस्तो माया देउ मलाई, कि हाँसेर जिउन सिकूँ।