0

Timilai Bhulda Ma Eklo

Share

तिमीलाई भुल्दा, म एक्लो परेछु।
तिमीलाई सम्झेँ, तिमी साथ आयौ।
कुनै चिज मिठो, म खोजिरहेथें।
म सोचिरहेथे, तिमी याद आयौ।
तिमीलाई भुल्दा, म एक्लो परेछु।
तिमीलाई सम्झेँ, तिमी साथ आयौ।

उज्यालो बढेझैँ, भयो आज झनझन।…२
उज्यालो त मुस्कानले, बढ्छ भन्छन।
कि मै लाई सम्झी, तिमी मुस्कुरायौ।
कि आयौ तिमी, चादनी रात आयो।
कुनै चिज मिठो, म खोजिरहेथें।
म सोचिरहेथें,तिमी याद आयौ।

तिमीले पनि, सम्झिएकी भए लौ।…२
चुम्यौ चाहनाले, अझै मन परायौ।
मलाई भुलेकी, भए के भनु खै।
तिमी हर्ष आयौ, कि विश्मात आयो।
कुनै चिज मिठो, म खोजिरहेथे।
म सोचिरहेथे, तिमी याद आयौ।

तिमीलाई भुल्दा, म एक्लो परेछु।
तिमीलाई सम्झे, तिमी साथ आयौ।