0

Timile Pani Ma Jastai

Share
तिमीले पनि म जस्तै, माया दिएर हेर।
मायालुको सम्झनामा, आफुलाई बिर्सी हेर।…२
तिमीले पनि म जस्तै, माया दिएर हेर।

सुनसान रात संगै, एकान्त भएर हेर।…२
सागरको लहर जस्तै, अशान्त भएर हेर।
आँसुका थोपा जस्तै, भुईमा खसि हेर।
मायालुको सम्झनामा, आफुलाई बिर्सी हेर।…२
तिमीले पनि म जस्तै, माया दिएर हेर।

पुजाको फूल जस्तै, दिनदिन मारेर हेर।…२
ढुंगाको मुर्ति जस्तै, दोबाटोमा बाँची हेर।
छातीमा एउटा घाईते, मुटु बोकेर हेर।
मायालुको सम्झनामा, आफुलाई बिर्सी हेर।…२
तिमीले पनि म जस्तै, माया दिएर हेर।