0

Udayo Hawale

Share
चाहना मनमा, उडाई ल्यायो की, आवारा मौसमले।…२
यो मनको कुरा, चढ़े आँखैमाँ, बुझलान करैले।
यो पलपल को, आवाज हो, टिक्दैन कोही यहाँ।
उडायो हावाले यो मन, उडायो हावाले।…२

गुन्जने, यो आवाजको, भावना छ बेग्लै।
सुस्तरी, बोल है, नबुझ्ने छैनन कोही।
बाहाना मनमा, बढ़ाई ल्यायोकी, आवारा यो पलले।
यो मनको कुरा, चढ़े आँखैमाँ, बुझलान करैले।
यो पलपल को, आवाज हो, टिक्दैन कोही यहाँ।
उडायो हावाले यो मन, उडायो हावाले।…२

इन्टु मिन्टू लण्डनमा, के छ भन, तिम्रो मनमा।
इन्टु मिन्टू लण्डनमा, तिम्रो माया मेरो मनमा।

उडायो, उडायो, उडायो यो मन।