0

Ukalima Pachi Pachi Lyrics

Share
धेरैपछि सम्झना, आँखा छोपी बस न।…२
सुन त मलाई, यो के भाको?
उकालीमा पछि पछि, ओरालीमा अघि अघि।
यो केटी, के भाको ?
नदेखेसम्म को हो कोहो।
देखेपछि माया मोह।
सम्झाई देउ, यो मन।

जबसम्म यो छातीले मेरो, सास फेरिरहनेछ।
तबसम्मै आँखाले तिम्रो, बाटो हेरिरहनेछ।
तिमीसँग हिड्नलाई, पाईला मोडियो।
हिड्दा हिड्दै मेरो आफ्नो, बाटो भेटियो।
  
उकालीमा पछि पछि, ओरालीमा अघि अघि।
यो केटी, के भाको ?
नचिने सम्म, को हो कोहो।
चिने पछि माया मोह।
सम्हाल, यो मन।

उकालीमा पछि पछि, ओरालीमा अघि अघि।
यो केटी, के भाको ?
नदेखेसम्म को हो कोहो।
देखेपछि माया मोह।
सम्हाल, यो मन।